Jak zostać członkiem Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego?
Zasady przyjmowania członków do DSS określone zostały uchwałą nr 8 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.07.2020r.:
1. W celu weryfikacji kandydatów do Stowarzyszenia wprowadzono obowiązek odbycia 6-miesięcznego stażu kandydackiego.
2. Decyzję o przyjęciu kandydata na staż podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Decyzja Zarządu w tej sprawie jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
3. W trakcie odbywania stażu kandydat ma obowiązek m.in. przepracowania min. 30 godzin na rzecz bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym:
a) zagospodarowania, utrzymania i bieżącej działalności Strzelnicy Rekreacyjnej „FRANKÓW”,
b) udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie (pikniki strzeleckie, pokazy broni, zawody, szkolenia itp.),
c) wykonania innych prac zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. O zaliczeniu stażu danemu kandydatowi decyduje Zarząd Stowarzyszenia podejmując stosowną uchwałę. Decyzja Zarządu w tej sprawie jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może wydłużyć lub skrócić okres stażu albo zwolnić kandydata z odbycia stażu kandydackiego, jak również zmniejszyć lub zwiększyć wymiar godzin do odpracowania w trakcie stażu kandydackiego.
6. Kandydatowi odbywającemu staż zostanie przydzielony przez Zarząd opiekun spośród członków Stowarzyszenia.

 


Jakie jest wpisowe do DSS i składka roczna?
Wpisowe do DSS ustalono w wysokości 2000 zł, a składkę roczną w wysokości 250 zł.

 


Jakie obowiązki mają członkowie DSS?
Oprócz regularnego uiszczania składek członkowie DSS mają obowiązek przepracowania min. 50 godzin rocznie na rzecz bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym:
a) zagospodarowanie, utrzymanie i bieżąca działalność Strzelnicy Rekreacyjnej „FRANKÓW”,
b) pełnienie dyżurów na Strzelnicy,
c) udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie (pikniki strzeleckie, pokazy broni, zawody, szkolenia itp.),
d) inne prace ustalone przez Zarząd.

 


Jaki jest cennik korzystania ze Strzelnicy Rekreacyjnej „FRANKÓW”?
Nie ma żadnego cennika. Nasza strzelnica udostępniana jest za darmo. Zapewniamy również obecność naszego prowadzącego strzelanie (w sytuacji gdy korzystający nie posiadają takich uprawnień).
Każdy odwiedzający nasza strzelnicę może nas wesprzeć finansowo zostawiając darowiznę na cele statutowe DSS – tzw. „cegiełkę”.

 


Jaką broń można wypożyczyć na Waszej strzelnicy?
ŻADNEJ !
DSS nie prowadzi komercyjnej strzelnicy, nie posiadamy broni obiektowej i magazynu broni. Na strzelnice należy przyjeżdżać z własną bronią i amunicją.

 

Dukielskie Stowarzysznie Strzeleckie

ul. Trakt Węgierski 21 / 43

38-450 Dukla

email: dukielskie.stowarzyszenie@o2.pl