III Piknik Strzelecki Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego

W niedzielę 25 lipca 2021r. na Strzelnicy Rekreacyjnej „FRANKÓW” Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie (DSS) organizuje Trzeci Piknik Strzelecki.

Miejsce: Strzelnica Rekreacyjna „FRANKÓW” w Dukli.
Czas: 25.07.2021r. Godzina 9.00 – 18.00.

REGULAMIN III PIKNIKU STRZELECKIEGO DUKIELSKIEGO STOWARZYSZENIA STRZELECKIEGO

W związku z dużą ilością chętnych:

a) strzelanie odbywać się będzie w grupach strzeleckich po 6 osób; jedna grupa będzie mogła strzelać przez maksymalnie 1 godzinę (czas strzelania obejmuje również wstępne szkolenie),
b) zastosowane zostały formularze zgłoszeniowe za pomocą których chętni mogą zapisywać się na Piknik;
09:00 – 10:00 - brak miejsc
10:00 – 11:00 - brak miejsc
11:00 – 12:00 - brak miejsc
12:00 – 13:00 https://forms.gle/nXaisfuFdfyjJN6d6
14:00 – 15:00 https://forms.gle/D1JABqwu6iKanP5a8
15:00 – 16:00 https://forms.gle/722tSeRM8HogHWoS9
16:00 – 17:00 https://forms.gle/xofvL3tRy6rbV2Qq5
17:00 – 18:00 https://forms.gle/7MtaC5d1BLP2Ssuw6
Link do strony gdzie można sprawdzić dostępność terminów (lista aktualizowana ręcznie, mogą pojawić się opóźnienia):
https://docs.google.com/.../1yRMq3RxNtZEMyvk3UUkw.../edit...

Informacje
1. Przed ogrodzeniem strzelnicy znajduje się bezpłatny parking.
2. Strzelnica jest odkryta.
3. Na strzelnicy znajduje się 10 stanowisk strzeleckich, w tym:
a) na osi 25m – 6 stanowisk,
b) na osi 100m – 4 stanowiska.
4. Strzelanie obywać się będzie na odległościach: 15m, 25m (oś 25m), 50m, 100m (oś 100m) - Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości osi ze względów organizacyjnych.
5. Dostępne stanowiska:
- na osi 25m – 3, - na osi 100m – 3.
6. Organizator zapewnia:
a) broń (strzelającą wyłącznie ogniem pojedynczym), amunicję, instruktorów, tarcze, ochronniki słuchu i wzroku (uczestnicy noszący okulary korekcyjne mogą – na własną odpowiedzialność – zrezygnować z używania ochronników wzroku),
b) zabezpieczenie medyczne,
c) ciepły posiłek (kiełbasa z grilla) oraz napoje.
7. Będzie można porozmawiać o pozwoleniach na broń i postrzelać z wielu modeli broni.

Żelazne zasady !
1. Na obiekcie strzelnicy nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; wszyscy uczestnicy Pikniku zostaną przebadani na okoliczność zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu !
2. Na obiekcie strzelnicy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.
3. Na Piknik nie przyjeżdżamy ze swoją bronią – strzelamy wyłącznie z broni udostępnionej przez Organizatora.
4. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na obiekt strzelnicy.
5. Uczestnikom kategorycznie zakazuje się zabierania amunicji („na pamiątkę”) – posiadanie amunicji bez wymaganego prawem zezwolenia jest przestępstwem ściganym z urzędu.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, które zostaną podane przez Prowadzącego Strzelanie – bezpośrednio na strzelnicy.

Warunki udziału w Pikniku
1. Udział w pikniku mogą wziąć wyłącznie zarejestrowani uczestnicy.
2. Każdy zarejestrowany uczestnik będzie wpisany na Listę Uczestnictwa.
3. Po przybyciu na strzelnicę każdy uczestnik ma obowiązek udać się do Punktu Kontrolnego w celu identyfikacji (obowiązkowy dowód osobisty – nie dotyczy dzieci – patrz pkt. 4).
4. Dzieci od 10 do 18 roku życia muszą być pod opieką rodzica legitymującego się polskim dowodem osobistym (weryfikacja na Punkcie Kontrolnym).
5. Po uzyskaniu pozytywnej identyfikacji każdy uczestnik będzie mógł nabyć 4 „pakiety amunicyjne” (w przypadku dostępności wolnych stanowisk w danym przedziale czasowym będzie możliwość dokupienia pakietów).

„Pakiet amunicyjny”
1. Pakiety amunicyjne dzielą się na „zwykłe” i „mini”.
2. Jeden pakiet amunicyjny „zwykły” ma wartość 15 zł.
3. Jeden „pakiet amunicyjny „mini” ma wartość 5 zł.
4. Prosimy o odliczone kwoty, gdyż możemy na miejscu mieć problem z wydawaniem „reszty”.
5. „Pakiety amunicyjne” uczestnicy przekazują instruktorom na stanowiskach strzeleckich.
6. Po wyborze broni i przekazaniu instruktorowi „pakietu amunicyjnego” brak jest możliwości wymiany „pakietu amunicyjnego” na inny.
7. Nie ma możliwości dzielenia się „pakietem amunicyjnym” z innymi uczestnikami Pikniku („to może ja sobie strzelę 5, a potem szwagier drugie 5 ?”).
8. Amunicja znajduje się na stanowiskach strzeleckich i jest ładowana do magazynków/bębnów przez instruktorów na stanowiskach strzeleckich.
9. Obowiązuje zasada wystrzelania całej ilości amunicji znajdującej się w magazynku. W sytuacjach awaryjnych broń rozładowuje wyłącznie instruktor.

Dostępna broń
Jeden pakiet amunicyjny „zwykły” pozwala strzelić do wyboru:
10 strzałów z broni kal. 9x19 Para,
5 strzałów ze strzelby powtarzalnej (pompki) kal. 12
8 strzałów z karabinka AK - kal. 7,62x39
7 strzałów z karabinka AR15 kal. 5,56 NATO/.223 Rem.
Jeden pakiet amunicyjny „mini” pozwala strzelić:
10 strzałów z pistoletu/karabinka bocznego zapłonu kal. 22LR

Podsumowanie
1. Instruktorzy na miejscu wszystko wytłumaczą.
2. Każdy uczestnik będzie traktowany jak osoba która nigdy nie miała w ręku broni palnej, niezależnie od tłumaczeń w stylu:
a) „ja byłem 40 lat temu w wojsku”,
b) „ja byłem już raz na strzelnicy”,
c) „ja strzelałem z wiatrówki szwagra”,
d) „jam mam w domu sto sztuk broni”
3. W przypadku podejrzeń nietrzeźwości lub znajdowania się pod wpływem środków odurzających, łamania regulaminu strzelnicy lub zasad bezpieczeństwa, nieprzestrzegania poleceń Prowadzącego Strzelanie, osoby naruszające w/w zasady zostaną usunięte z obiektu strzelnicy i pozbawione prawa uczestnictwa we wszelkich imprezach strzeleckich organizowanych przez DSS.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania Pikniku – w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych,
b) przerwania Pikniku – w sytuacjach nadzwyczajnych (np. nagłe załamanie pogody, trzęsienie ziemi, wojna, brak amunicji, zawał serca Prowadzącego Strzelanie itp.).
Pozostałe informacje
1. Panie uprasza się o nie przychodzenie na strzelnicę w strojach plażowych, wieczorowych toaletach itp. (gorące łuski mogą poparzyć).
2. Preferowane ubranie i obuwie sportowe.
3. Na strzelnicy nie ma zaplecza sanitarnego z prawdziwego zdarzenia (jest toaleta typu „toy-toy”).
4. Będzie możliwość wpłacenia darowizny na cele statutowe Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego poprzez nabycie tzw. „cegiełki”.

 

Dukielskie Stowarzysznie Strzeleckie

ul. Trakt Węgierski 21 / 43

38-450 Dukla

email: dukielskie.stowarzyszenie@o2.pl