UCHWAŁA nr 8
Walnego Zebrania Członków
Dukielskiego Stowarzyszenie Strzeleckiego
z dniu 17 lipca 2020r.


Na podstawie §27 lit. j) Statutu Dukielskiego Stowarzyszenie Strzeleckiego Walne Zebranie Członków DSS uchwala co następuje:

§1


1. W celu weryfikacji kandydatów do Stowarzyszenia wprowadza się od dnia 17 lipca 2020r. obowiązek odbycia 6-miesięcznego stażu kandydackiego.


2. Decyzję o przyjęciu kandydata na staż podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Decyzja Zarządu w tej sprawie jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
3. W trakcie odbywania stażu kandydat ma obowiązek m.in. przepracowania min. 30 godzin na rzecz bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym:
a) zagospodarowania, utrzymania i bieżącej działalności Strzelnicy Rekreacyjnej „FRANKÓW”,
b) udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie (pikniki strzeleckie, pokazy broni, zawody, szkolenia itp.),
c) wykonania innych prac zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. O zaliczeniu stażu danemu kandydatowi decyduje Zarząd Stowarzyszenia podejmując stosowną uchwałę. Decyzja Zarządu w tej sprawie jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może wydłużyć lub skrócić okres stażu albo zwolnić kandydata z odbycia stażu kandydackiego, jak również zmniejszyć lub zwiększyć wymiar godzin do odpracowania w trakcie stażu kandydackiego.
6. Kandydatowi odbywającemu staż zostanie przydzielony przez Zarząd opiekun spośród członków Stowarzyszenia.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Ostatnie aktualności

17 Paź 2022

Piknik historyczny 2022

W niedzielę 16 października 2022 z okazji 78 rocznicy Bitwy o Przełęcz Dukielską odbył się Historyczny Piknik Strzelecki Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego. Uczestnicy pikniku mogli...

11 Lip 2022

Wystawa w Świątkowej

10 lipca 2022 jako wystawca broni uczestniczyliśmy w XIX Krempniańskiej Paradzie Historycznej w Świątkowej Wielkiej. Nasze stanowisko zawierało wiele ciekawych jednostek broni. Można było...

03 Lip 2022

IV Piknik Strzelecki DSS

IV Piknik Strzelecki Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego przeszedł do historii ! W niedzielę 3 lipca odbył się IV Piknik Strzelecki DSS. Odwiedziło nas 60 osób, wystrzelono prawie 2 tys....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukielskie Stowarzysznie Strzeleckie

ul. Trakt Węgierski 21 / 43

38-450 Dukla

email: dukielskie.stowarzyszenie@o2.pl